Ochrona przed hałasem materiałowym dla pogotowia ratunkowego

Ochrona przed hałasem materiałowym dla pogotowia ratunkowego

Dzięki lokalizacji przy Rue Losserand w 14. dzielnicy Paryża, kompleks szpitalny Saint-Joseph charakteryzuje się wyjątkowymi połączeniami komunikacyjnymi. Linia metra 13, która przebiega sześć metrów pod ulicą, stanowi tylko jedną z wielu istniejących opcji transportu publicznego. Budowa nowego budynku dla szpitalnego oddziału ratunkowego stanęła jednak przed ogromnym problemem akustycznym - właśnie ze względu na istniejącą infrastrukturę. Ze względu na i tak już bardzo ograniczoną przestrzeń spowodowaną gęstą zabudową, rozbudowa nie mogła zostać zrealizowana nigdzie indziej niż w piwnicy i na parterze, bezpośrednio na skraju ciągów komunikacyjnych. Oznaczało to, że z punktu widzenia planowania nie było innej opcji niż zapewnienie pomieszczeń dla personelu w odległości mniejszej niż trzy metry od tunelu metra.

Przegląd projektu

  • Budynek bezpośrednio przy metrotunelu
  • Częściowa izolacja podstawy budynku

Izolacja podstawy za pomocą REGUFOAM vibration plus

W trakcie badania wibroakustycznego przeprowadzonego przez zaangażowane biuro akustyczne ustalono poziom dźwięku 40 dB(A) podczas przejazdu metra. Aby obniżyć poziom dźwięku, we współpracy z kierownikiem budowy zaproponowano odsprzężenie drgań całej piwnicy. Dzięki dobrej wydajności materiału, ciągłemu monitorowaniu pracy i pełnej koordynacji wszystkich zaangażowanych na miejscu osób, możliwe było obniżenie poziomu dźwięku do 25 dB(A).

Odsprzężenie za pomocą łożysk wykonanych z materiału REGUFOAM vibration plus doprowadziło do wyciszenia pomieszczeń dla personelu, czego klient końcowy nie spodziewał się ze względu na pierwotnie niekorzystne okoliczności. Ze względu na uzyskaną izolację akustyczną, nieograniczone korzystanie z pomieszczeń jest w pełni gwarantowane.

Zakładki
Kontakt