Wykorzystanie potencjału mieszkaniowego

REGUPOL i REGUFOAM sound

Urbanizacja

Jak możemy zapewnić wygodne warunki mieszkaniowe w coraz gęstszych przestrzeniach miejskich? Razem.

Działki budowlane dla nowych projektów budowlanych w naszych aglomeracjach są bardzo ograniczone, a dostępne nie mogą zaspokoić oczekiwań. Aby znaleźć dodatkową przestrzeń mieszkalną, planiści teraz skupiają się na dobudowywaniu kondygnacji do istniejących budynków - nie tylko w kompleksach mieszkalnych, ale także w budynkach komercyjnych. Ekonomiczne i ekologicznie inteligentne podejście do zagęszczania miejskiego polega obecnie na wykorzystaniu dostępnej wysokości zabudowy, w tworzeniu nowych przestrzeni.

JAK MOŻEMY POPRAWIĆ JAKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA MIAST? RAZEM.

Już teraz istnieje ogromny brak dostępnego cenowo mieszkalnictwa w szybko rosnących regionach i miastach, a napływ ludności nie wykazuje oznak spowolnienia. Bardziej pilnie niż kiedykolwiek wcześniej, politycy, władze lokalne i planiści miejscy są wzywani do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przestrzeń mieszkalną, wykorzystując dostępne tereny budowlane.

Oprócz rozwijania nowych terenów budowlanych, obecnie dużą uwagę poświęca się dobudowywaniu dodatkowych kondygnacji do istniejących budynków, zwłaszcza do budynków nie mieszkalnych, takich jak jednokondygnacyjne sklepy spożywcze, markety czy siłownie. Efekty synergiczne są przekonujące, ponieważ inteligentne zagęszczanie oznacza więcej niż tylko tworzenie nowych mieszkań. Zachowanie ograniczonych zasobów jako główna korzyść ekologiczna pomaga obszarom o wysokiej gęstości zaludnienia stać się Zielonymi Miastami, a połączenie rozwoju mieszkalnego z istniejącymi przestrzeniami komercyjnymi niesie ze sobą znakomite korzyści ekonomiczne. W tym kontekście nieużywane przestrzenie dachów dużych dyskontów wydają się być stworzone do takich projektów.

W REGUPOL możesz zaufać partnerowi z dziesięcioleciami doświadczenia w izolacji podłóg o dużych obciążeniach użytkowych w obiektach komercyjnych. Specjalnie zaprojektowane zakresy produktów przyczyniają się do poprawy jakości życia poprzez tłumienie niechcianego przenoszenia hałasu i pomagają w osiągnięciu wyzwań akustycznych związanych z urbanizacją i równowagą ekologiczną.

Przemysław Macioszek

Twój kontakt w REGUPOL

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Przemysław Macioszek
REGUPOL Germany GmbH & Co. KG
Sales Manager

Zakładki
Kontakt