Materiały do izolacji dźwięków uderzeniowych REGUPOL

Dla konstrukcji podłóg pływających

REGUPOL comfort

do podłóg z obciążeniem użytkowym do 5 KN/m².

REGUPOL comfort obejmuje certyfikowane znakiem CE maty do tłumienia dźwięków uderzeniowych, wykonane z kompozytów elastomerowych oraz zwiększająca masę przegrody stropowej wylewkę wyrównująco-akustyczną REGUPOL comfort s1. Systemy te zostały nie tylko przebadane zgodnie z normami EN ISO, ale również łączą w sobie wszystkie niezbędne korzyści dla budownictwa drewnianego i renowacji w jednym systemie: parametry akustyczne, niewielkie wysokości zabudowy oraz szybką i bezpieczną aplikację.

REGUPOL comfort 5
∆Lw ≥ 20 dB

REGUPOL comfort 5

Ta cienka mata o grubości 5 mm do izolacji dźwięków uderzeniowych jest idealna do zastosowań, gdy występuje ograniczona dostępna wysokość zabudowy.

REGUPOL comfort 8
∆Lw ≥ 26 dB

REGUPOL comfort 8

Mata do izolacji akustycznej od dźwięków uderzeniowych grubości 8 mm z profilowaną stroną spodnią została opracowana z myślą o projektach remontowych…

REGUPOL comfort 12
∆Lw ≥ 29 dB

REGUPOL comfort 12

Izolacja akustyczna o grubości 12 mm z profilowanym spodem jest naszym rozwiązaniem w zakresie modernizacji starych budynków, obiektów z płyt…

REGUPOL comfort S1

Wypełnienie z tłucznia i spoiwa poliuretanowego przeznaczone jest do wyrównywania nierówności na stropach o drewnianych konstrukcjach belkowych i…

REGUPOL comfort

REGUPOL comfort opracowano z myślą o budynkach z litego drewna i projektach renowacyjnych, w których istniejące wysokości zabudowy mogą prowadzić do ograniczeń. Kluczowe zalety to niewielkie grubości od 8 do 12 mm, niskie wartości sztywności dynamicznej od ≤ 15 MN/m3 do ≤ 10 MN/m3 oraz redukcja dźwięku uderzeniowego od ∆Lw 24 dB do ∆Lw 29 dB. Maty akustyczne do tłumienia hałasu uderzeniowego REGUPOL comfort posiadają certyfikat CE i podlegają kontrolom wewnętrznym oraz aprobacie ETA 17/1030, jak również wysokim wymaganiom w zakresie ochrony środowiska i zdrowia określonym w niemieckich przepisach budowlanych. Gwarantuje to nie tylko niezawodne realizacje na terenie Niemiec, ale również na całym świecie.

W przypadku renowacji starych budynków i lekkiego budownictwa drewnianego połączenie maty akustycznej REGUPOL comfort 12, o grubości 12 mm i elastycznej wylewki wyrównująco-akustycznej REGUPOL comfort S1 jest idealne do wyrównania różnic wysokości i zwiększenia masy konstrukcji. Badania hałasu uderzeniowego i przenoszonego przez powietrze na stropach z ramą drewnianą C1 (EN ISO 10140-5) wykazały, że już przy zastosowaniu wypełnienia wyrównującego o grubości 40 mm można osiągnąć efektywne wartości izolacyjności akustycznej Ln,w 47 dB / Rw 69 dB.

Wysokie wymagania akustyczne można spełnić również poprzez montaż dodatkowych sufitów podwieszanych z zastosowaniem elastycznych produktów REGUFOAM hangers. W ten sposób można uzyskać wartości testowe Ln,w(CI 50-2500) 30 (17) dB / Rw(C50-5000) 81 (-3) dB.

W budownictwie z litego drewna zwiększenie masy jest niezbędne, aby spełnić wyższe wymagania akustyczne. Przy zastosowaniu 60 do 100 mm elastycznej masy REGUPOL comfort S1, w połączeniu z izolacją hałasu uderzeniowego (o sztywności dynamicznej s'= 8 MN/m3) można oczekiwać wartości testowych Ln,w(CI 50-2500) 42 (1) dB and Rw(C50-5000) 74 (-7) dB.

Zakładki
Kontakt