REGUPOL Izolacja od dźwięków uderzeniowych

do wysoko obciążonych jastrychów

REGUPOL sound

SERIA REGUPOL SOUND DLA JASTRYCHÓW O WYSOKICH OBCIĄŻENIACH UŻYTKOWYCH

Seria produktów REGUPOL i REGUFOAM sound została przebadana zgodnie z normami EN ISO i oznaczona znakiem CE. Oferuje ona wysokowydajne rozwiązania w zakresie izolacji dźwięków uderzeniowych pod jastrychami o obciążeniu użytkowym do 50 kN/m².

Seria REGUPOL i REGUFOAM sound została opracowana w celu skutecznej redukcji niskoczęstotliwościowych dźwięków strukturalnych i hałasu toczenia generowanych przez wózki sklepowe i widłowe. Szeroki asortyment produktów dopuszczonych do obrotu i kontrolowanych zewnętrznie zapewnia rzetelność w zakresie izolacji akustycznej budynków mieszkalnych i komercyjnych.

REGUFOAM sound 10
∆Lw ≥ 34 dB

REGUFOAM sound 10

Mata do izolacji dźwięków uderzeniowych REGUFOAM sound 10 o grubości 17 mm ma wyprofilowany spód i jest technicznie najbardziej efektywnym wariantem,…

REGUPOL sound 12
∆Lw ≥ 31 dB to ∆Lw ≥ 36 dB

REGUPOL sound 12

Mata akustyczna REGUPOL sound 12 o grubości 17 mm ma profilowany spód i jest najbardziej efektywnym produktem, łączącym świetną izolację akustyczną ze…

REGUPOL sound 15
∆Lw ≥ 29 dB

REGUPOL sound 15

Mata akustyczna REGUPOL sound 15 o grubości 12 mm ma wyprofilowany spód i jest efektywnym wariantem, łączącym wysoki standard akustyczny i możliwość…

REGUPOL sound 17
∆Lw ≥ 26 dB to ∆Lw ≥ 30 dB

REGUPOL sound 17

Mata akustyczna REGUPOL sound 17 o grubości 17 mm ma wyprofilowany spód i jest wariantem od dawna stosowanym pod wysokoobciążonymi konstrukcjami…

REGUPOL sound 47
∆Lw ≥ 22 dB

REGUPOL sound 47

Mata akustyczna REGUPOL sound 47 o grubości 8 mm ma wyprofilowany spód i jest niezawodnym wariantem do zastosowania pod wysokoobciążonymi…

REGUPOL sound

Produkty REGUPOL i REGUFOAM sound zostały opracowane z myślą o ciężkich warunkach pracy w obiektach handlowych, dużych kuchniach i stołówkach, kinach, studiach fitness i innych miejscach wykorzystywanych komercyjnie. Przy grubościach od 8 mm do 17 mm i niskich wartościach sztywności dynamicznej od ≤ 30 MN/m³ do ≤ 6 MN/m³ można uzyskać redukcję dźwięku uderzeniowego od ∆Lw ≥ 22 dB do ∆Lw ≥ 34 dB.

W szczególnych przypadkach możliwe są również konstrukcje dwuwarstwowe o wartościach poprawy ∆Lw ≥ 36 dB. Produkty REGUPOL i REGUFOAM sound są regularnie monitorowane w ramach wewnętrznego planu kontroli jakości i kontroli zewnętrznych zgodnie z odpowiednimi europejskimi ocenami technicznymi. Ponadto spełniają one wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia określone w niemieckich przepisach budowlanych. Środki te gwarantują pewność planowania nie tylko w Niemczech, lecz także na całym świecie.

Zakładki
Kontakt